Kött klimat miljö och biologisk mångfald

När vi köper en bit kött på Konsum är det självklart att vi betalar. I priset ingår produktionskostnader, skatter, mellanhandskostnader och vinster. Med det är ett pris vi inte betalar, det får miljön göra.

Köttet står för 18 % (jämför med transportsektorns 16%) av människans klimatpåverkan. Men det är inte bara klimatet som drabbas, det göra också den biologiska mångfalden. Den största delen av köttproduktionen sker idag inne i fabikerna där djure utfodras på kraftfoder (som är en stor bov i dramat vad gäller klimatpåverkan) och detta påverkar inte bara djurens levnadsstandard och klimatet utan också den biologiska mångfalden. Genom att ha boskapen på grönbete håller man landskapen öppna och ökar förutsättningen för såväl växter som insekters överlevnad men tyvärr är den rådande normen att hålla djuren inom lås och bom och ha stora monokulturella odlingslandskap där den biologiska mångfalden inte tas någon större hänsyn till.

För den oinvigde kan det tyckas obetydligt om en humleart skulle dö ut, vilket det verkligen inte är. Många insekter är viktiga pollinörer och om dessa försvinner eller minskar i antal pollineras inte växterna och det ger direkt en mindre skörd. Det påverkar alltså direkt tillgången till mat och matpriser. Ett exempel på pollinörer som minskat kraftigt sen 1990-talet är fjärilen, den har minskat med så mycket som 70%.

Vi i Sverige har inte än fått känna av klimatförändringens konsekvenser lika mycket som exempelvis Bangladesh. Vi är bara glada för den allt tidigare våren och fortsätter bekymmerslöst att gå till affären och köpa vår man utan att reflektera speciellt mycket över varifrån den kommer och hur den har blivit producerad. Men snart kommer det att komma hit, snart kommer vi att känna av den betydligare. En stötdämpare i faller skulle vara att gynna den biologiska mångfalden, ju större biologisk mångfald, desto svårare är det att få den ur balans. Och den kommer sättas ur balans, inga växter, inga djur, inga inseter är konstruerade för att anpassa sig till den snabba klimatförändring vi kan se idag.

Något man inte gärna nämner är att dagens köttindustri långsamt håller på att avliva den redan utsatta Östersjön. Kväve, fosfor och ammoniak, som är ämnen som ingår i djurens avföring, släpps ut i Östersjön och försurar och övergöder vilket indirekt kommer leda till förluts av biologisk mångfald. Om man ska använda sig av samma kostnadsberäkning som man har vid rengöring av Östersjön i hela landet kommer det kosta ca 100 kr/ kg nötkött att rena 50% av kväveutsläppen. Fosforkostnaden är högre och landar på drygt 220 kr/ kg nötkött om 60% renas och för CO2 utsläppen måste ytterligare 64 kr/kg nötkött läggas till. Siffran för ett kg nötkött landar då tillslut på ca 385 kr/ kg nötkött. Det är 300 kr/kg mer än vad man idag betalar, (eller? Jag köper inte kött så jag vet ärligt inte.) och vem kan tänka sig att betala detta pris för endast 1 kg nötkött? Ingen. Istället subventioneras priserna utan hänsyn till den miljöskada köttet faktiskt gör.

(Detta gäller inte naturbeteskött!)


Kort och gott:
  • Kött (uppfött på kraftflöder) bidrar till klimatförändringen som kommer leda till matbrist, krig om mat och vatten, andra konflikter till följd av klimatflyktingar, en minskad biologisk mångfald, död etc.
  • Kött (uppfött på kraftflöder) orsakaroderrgödning av hav, sjöar och andra vattendrag.
  • Kött (uppfött på kraftflöder) leder till en minskad biologisk mångfald.

Det är inte lätt att göra allt rätt och ingen är allt igenom god och gör enbart miljösmarta, humitära val. I dagens system är det inte lätt eftersom vi är insnärjda i ett globalt system där pengar kommer före miljö och därmed kan göra det svårt att göra de rätta valen. Men när man har en del av faktan är det dags att göra medvetna val för det finns ingen som inte är beroende av luft, vatten och land för att överleva. En förlorad skörd kanske inte är en big deal, men 10 000 förlorade skördar är faktiskt en big deal. Det kommer inte handla om att man inte kommer kunna åka överallt, köpa den senaste iPhonen eller handla kläder för flera hundra kronor i månden. Det kommer handla om att äta sig mätt, om att överleva. Våra politiker gör ingenting, varken informerar, eller agerar och vi kan inte vänta på att de ska göra det heller. Bara för att vi bor i väst är vi inte oförstörbara. Vi måste släppa det imperialistiska liberala tänket och bli liter mer medvetna, lite mer solidariska och mycket mer miljövänlig.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0