Rädda ålar

Naturskyddsföreningen köper fiskerättigheter för att rädda den akut hotade ålen. Trots att merparten ålar dör i kraftverksturbiner och ynglen blir allt färre, fortsätter ungefär 300 svenska ålfiskare sin verksamhet, lagligt och med fiskekvoter. Nu startar Naturskyddsföreningen en insamling så allmänheten kan hjälpa till att köpa upp rättigheterna att fiska ål.

Åh vad jag gillar såna här intiativ. Så här borde vi göra med alla hotade arter, gå samman och köpa rättigheterna! (Att man ens kan köpa "rättigheter" till djur och natur är en fråga för sig men fortfarande jävligt upprörande.) Nu har jag inte köpt nån äl än eftersom jag inte hittar bankdosan men ska banne mig leta mer senare och köpa tre ål-helveten.

Någon som är med mig? Skit i att färga håret på några veckor eller ta att köpa ett nytt linne eller avstå från att äte ute två gånger och köp en ål istället. För den mindre insatte kan jag absolut förstå att det kan tyckas löjligt att köpa en ål men om jag får referara till Disneys Lejonkungen cirkel of life så kanske ni fattar bättre. Allt hör ihop, rubbar man nåt så rubbar man allt. Ålens överlevnad kan ha en stor betydelse över människans framtida matförsörjning eftersom dess livsstil gynnar/missgynnar olika arter som i sin tur gynnar oss. Eller så försöker ni bara se det coola i att vara med och försöka rädda en utrotningshotad art. Hittils har över 5 000 ålar räddats!

I klimatförändringens spår

Jordens medeltemperatur har knappt stigit med en grad. Världens politiker har enats om att den inte får stiga mer än 2 grader (vilket forskare har kommit fram till att den kommer göra med tanke på den mängd växthusgaser vi fortsätter att pumpa ut i atmosfären). Förlorade skörder, översvämmning i Pakistan, orkaner i Västindien och USA etc etc. Listan kan göras lång. Det finns inga fördelar med klimatförändringen, inga alls. Att vara så naiv att man "ser fram mor varmare väder" här i Norden är att bita sig själv i röven. Men det är de minst skyldiga som vi redan utnyttjat i hundratals år som drabbas först- videon ljuger inte.

Hur kan en ekonomi växa förevigt på en jord med ändliga resurser?

Tillväxt=varor och tjänster som produceras under ett år.

Tillväxt är också det vi mäter välståndet i. Om tillväxten ökar, ökar BNP:t och vår livsstandars höjs. Det låter inte så avancerat kanske, och kanske rentav schysst? De länder som jobbar hårdast är också de länder som blir rikast. Fast så enkelt är det inte riktigt. Förutom att välfärden i dagens i-länder bygger på att vi köper in billiga naturresurser som utvunnits av billig arbetskraft från u-länder och säljer sedan färdiga prdukter gjorda på dessa resurser tillbaka till dessa länder till ett mycket högra pris än vad de faktiskt sålde dem för, håller tillväxten på att utarma jordens resurser.

Det är inte så konstigt när man tänker efter. Det går inte att producera varor utan att använda sig av naturresurser som vatten, träd, malm, mark etc. Vad man eftersträvar, eller åtminstonde lurat sig till, är att vi på något magiskt vis ska kunna ha en oändligt tillväxt, men det förutsätter också att vi har oändligt med resurser. Under 1900-talet 40-dubblades antalet varor och tjänster per år och i samma exponentiella takt exploaterades jordens resurser och CO2 utsläppen ökade. Ett bevis på hur dömt att misslyckas dagens system är borde vara att ett lands BNP ökar när man hugger ner skog. Just regnskogen är en viktg kolsänka, inte minst idag, och den återfinns i mindre rika länder. Är det då inte konstigt att så mycket regnskog skövlas? Om inte ens vi i väst kan försöka oss på ett miljövänligt leverna, hur kan vi då förvänta oss att u-länderna ska det om exploatering av miljön kan vara ett sätt att nå välstånd?

Vi har sprängt gränserna för vad jorden klarar av inom områdena kväve, utarmning och biologisk mångfald, CO2 och havsförstörningen, ozonförstörningen, färskvattenförbrukningen och markutnyttjandet ligger hack i häl. Detta samtidigt som vi bara vill ha högre och högre tillväxt och jordens befolkning ökar. Vi kan inte leva utan dessa resurser och vi har bara en planet. Alternativet är att ändra vår livsstil och tänkesätt kring ekonomin och konstruera ett helt nytt system utan tillväxt, eller en grön tillväxt med ny modern teknik, eller gå under. Tillväxten måste underordnas de planitära gränserna men frågan är om våra begåvade politiker fattar det?

Redan under 80-talet började forskare varna för att fossilt bränsle kunde leda till en klimatförändringen samma sak med tillväxten. Redan på 70-talet presenterade en rapport där forskare varnade för tillväxtens konsekvenser på miljön. Ingen lyssnade och ekonomerna avvisade varningarna. I rapporten hade man kommit fram till att 2020 skulle ekonomin börja sjunka välrden över på grund av utarmningen av miljön. Bevis på att de hade rätt finns också att bevittna idag.

I Kanada har mijöekonomen Peter Victor försökt att se ett ekonomiskt system utan tillväxt. Han menar om vi jobbar mindre (och på så vis producerar mindre) och istället har mer fritid (han menar att många skulle bli lyckligare av detta), höjer skatten på utsläpp och minskar den på inomkomsten och istället satsar mer på välfärd och andra sociala arrangemang och konsumerar mindre av de icke-livsnödvändiga varorna kan vi ha ett system utan tillväxt och faktiskt ha samma levnadsstandard som idag men mindre prylar.

Det finns också forskare som menar att tillväxten som system inte alls behöver tas bort utan bara ändras så att vi kan ha en 'grön tillväxt'. Som jag tidigare nämnde tror jag inte på detta system. För även om vi har miljövänlig teknologi måste denna tillverkas och för det krävs det naturresurser och el, hittils när gjort teknologin mer miljövänlig har vi istället producerat mer så det har inte hjälp ett smack. Om vi i dagens ekonomiska system vill ha samma levnadsstandard 2050 som idag måste varje pryl vi tillverkar minska CO2 utsläppen till 1% av dagens och jag tror inte på denna typ av teknoligiska revolution. Även om den skulle möjliggöras rent praktiskt skulle vi bara producera mera för vi lever i ett samhälle där konsumtion är allt och vi har blandat ihop materiellt ägande med lycka och välfärd. I takt med att vi blev rikare och fick möjlighet att konsumera mera blev vi också olyckligare. Om det finns ett tydligt samband med detta kan jag såklart inte säga bestämt men antalet människor med psykisk ohälsa är betydligt större i den utvecklade världen än i utvecklingsländerna och jag undrar om vi inte någonstans bland alla saker har glömt att det viktigaste vi har är varandra, inte den senaste iPhonen eller den där klänningen "som är sååååå snygg".

Vad kan vi göra? Det kan vara svårt får varje enskild individ att orka engagera sig i dessa frågor, det kan kännas tungt och 'out of our league' men i Sverige har vi den fantastiska möjligheten att påverka våra politiker (även om de inte lyssnar är det förtfarande en rättighet vi har enligt författningen). Även om allt inte känner sig manade till att ställa sig på ett torg och demonstrera kan vi göra medvetna val när vi går och röstar. Och även om det kanske inte påverkar systemet som sånt kan vi även välja att göra medvetna val när vi handlar. Behöver vi så mycket kläder? Hur många bilar kan en familj behöva? Är det inte bättre att hålla fast vid sin 6 månader gamla telefon istället för att köpa en ny om året? Medvetna val kommer vi långt med för som det ser ut idag där vi har en marknadsekonomi har politiker inte rätt att bestämma över vad du får köpa så det är upp till dig själv att göra de valen.

Kött klimat miljö och biologisk mångfald

När vi köper en bit kött på Konsum är det självklart att vi betalar. I priset ingår produktionskostnader, skatter, mellanhandskostnader och vinster. Med det är ett pris vi inte betalar, det får miljön göra.

Köttet står för 18 % (jämför med transportsektorns 16%) av människans klimatpåverkan. Men det är inte bara klimatet som drabbas, det göra också den biologiska mångfalden. Den största delen av köttproduktionen sker idag inne i fabikerna där djure utfodras på kraftfoder (som är en stor bov i dramat vad gäller klimatpåverkan) och detta påverkar inte bara djurens levnadsstandard och klimatet utan också den biologiska mångfalden. Genom att ha boskapen på grönbete håller man landskapen öppna och ökar förutsättningen för såväl växter som insekters överlevnad men tyvärr är den rådande normen att hålla djuren inom lås och bom och ha stora monokulturella odlingslandskap där den biologiska mångfalden inte tas någon större hänsyn till.

För den oinvigde kan det tyckas obetydligt om en humleart skulle dö ut, vilket det verkligen inte är. Många insekter är viktiga pollinörer och om dessa försvinner eller minskar i antal pollineras inte växterna och det ger direkt en mindre skörd. Det påverkar alltså direkt tillgången till mat och matpriser. Ett exempel på pollinörer som minskat kraftigt sen 1990-talet är fjärilen, den har minskat med så mycket som 70%.

Vi i Sverige har inte än fått känna av klimatförändringens konsekvenser lika mycket som exempelvis Bangladesh. Vi är bara glada för den allt tidigare våren och fortsätter bekymmerslöst att gå till affären och köpa vår man utan att reflektera speciellt mycket över varifrån den kommer och hur den har blivit producerad. Men snart kommer det att komma hit, snart kommer vi att känna av den betydligare. En stötdämpare i faller skulle vara att gynna den biologiska mångfalden, ju större biologisk mångfald, desto svårare är det att få den ur balans. Och den kommer sättas ur balans, inga växter, inga djur, inga inseter är konstruerade för att anpassa sig till den snabba klimatförändring vi kan se idag.

Något man inte gärna nämner är att dagens köttindustri långsamt håller på att avliva den redan utsatta Östersjön. Kväve, fosfor och ammoniak, som är ämnen som ingår i djurens avföring, släpps ut i Östersjön och försurar och övergöder vilket indirekt kommer leda till förluts av biologisk mångfald. Om man ska använda sig av samma kostnadsberäkning som man har vid rengöring av Östersjön i hela landet kommer det kosta ca 100 kr/ kg nötkött att rena 50% av kväveutsläppen. Fosforkostnaden är högre och landar på drygt 220 kr/ kg nötkött om 60% renas och för CO2 utsläppen måste ytterligare 64 kr/kg nötkött läggas till. Siffran för ett kg nötkött landar då tillslut på ca 385 kr/ kg nötkött. Det är 300 kr/kg mer än vad man idag betalar, (eller? Jag köper inte kött så jag vet ärligt inte.) och vem kan tänka sig att betala detta pris för endast 1 kg nötkött? Ingen. Istället subventioneras priserna utan hänsyn till den miljöskada köttet faktiskt gör.

(Detta gäller inte naturbeteskött!)


Kort och gott:
 • Kött (uppfött på kraftflöder) bidrar till klimatförändringen som kommer leda till matbrist, krig om mat och vatten, andra konflikter till följd av klimatflyktingar, en minskad biologisk mångfald, död etc.
 • Kött (uppfött på kraftflöder) orsakaroderrgödning av hav, sjöar och andra vattendrag.
 • Kött (uppfött på kraftflöder) leder till en minskad biologisk mångfald.

Det är inte lätt att göra allt rätt och ingen är allt igenom god och gör enbart miljösmarta, humitära val. I dagens system är det inte lätt eftersom vi är insnärjda i ett globalt system där pengar kommer före miljö och därmed kan göra det svårt att göra de rätta valen. Men när man har en del av faktan är det dags att göra medvetna val för det finns ingen som inte är beroende av luft, vatten och land för att överleva. En förlorad skörd kanske inte är en big deal, men 10 000 förlorade skördar är faktiskt en big deal. Det kommer inte handla om att man inte kommer kunna åka överallt, köpa den senaste iPhonen eller handla kläder för flera hundra kronor i månden. Det kommer handla om att äta sig mätt, om att överleva. Våra politiker gör ingenting, varken informerar, eller agerar och vi kan inte vänta på att de ska göra det heller. Bara för att vi bor i väst är vi inte oförstörbara. Vi måste släppa det imperialistiska liberala tänket och bli liter mer medvetna, lite mer solidariska och mycket mer miljövänlig.

En miljöministers jobb ska väl vara att rädda miljön?

"Det finns inget motsatsförhållande mellan att flyga och kämpa för bättre miljö". Detta sa alltså Andreas Carlgren, vår miljöminister. Det sista jag hörde var att vi ä på väg in i (eller kanske redan befinner oss) i en global kris- den globala uppvärmning, klimatförändringen, you name it. Och den skulle tydligen bero på att människan använder sig av fossila bränslen när hon t. ex flyger. Men jag vet inte, jag kan ju ha hört fel.

Greenwashing är när företag, i sitt försök att bevara kunder, framställer sin verksamhet som miljövänligare än vad den egentligen är, eller rent av miljövänlig. Företaget Volvo aero har gjort en reklamfolder där ingen mindre än vår eminenta miljöminister medverkar i. Detta är ett rätt tydligt försök för att få företaget att verka miljövänligt och hur fan tänker Carlgren egentligen?

I denna folder har flera sidor ägnats åt att beskriva hur flygets utsläpp per plan minskar och dess tekniska landvinningar försätter att öka. Det finns till och med en rubrik som heter "Utsläppen på väg nedåt" men det visar sig sedan vara frågan av kolmonoxid och kolväten, alltså inte växthusgasen koldioxid som är den de flesta känner till. Tvärtom talar man senare om att flygets utsläpp i det stora hela ökar. För att försvara detta säger man "våra utsläpp ökar, men andra branscher har ökat mer".

I foldern tar man upp sju olika saker man kan göra för att stilla sitt dåliga samvete öve miljön- ingen av dem är att inte flyga vilket är rätt uppenbart att man inte borde göra och även rekommenderat av naturvårdsveket.

Hur försvara han detta då, miljöminister Andreas Carlgren? Jo, han säger "det är utsläppen vi ska bekämpa, inte flyget i sig själv".

Alltså, är det någon som kan ringa efter ambulans eller? Eller varför inte en mattelärare eller boka plats på en skola för gravt efterblivna människor? Vår miljöminister, jag upprepar: en miljöminister, förstår inte hur växthuseffekten fungerar, hur vi har kommit till ett stadie där vi befinner oss i en klimarförändring orsakat av oss! Hur fan tänkar han egentligen? Att vi genom önsketänkande ska kunna reducera utsläppen? Bara nog många människor flyger och viskar "bort dumma växthusgas, bort" så kommer det att ordna sig? Utsläppen är en direkt konsekvens av (bl. a) flyget och så länge man önskar att planen ska användas som något annat än utställningsobjekt är det omöjligt att flyga och bekämpa utsläppen. Åtminstonde idag. Och visst, det finns etanol men att ens tro att det är möjligt att använda det som drivmedel, eller åtminstonde använda det på ett moraliskt försvarbart vis, är bara dumt. (Kort och gott: vi kan inte odla drivmedel på vår begränsade jordbruksmark när vi inom 40 år kommer bara 9 miljarder människor.) Att ens sätta en liberal på posten som miljöminister från första början var dömt att misslyckas, för när det är pengarna som styr och man tror att konsumtion och tillväxt är lösningen på allt, till och med miljöproblem, då kommer man inte att nå någon som helst framgång. Men jag hade inte kunnat föreställa mig i min vildaste fantasi att ens en blånisse skulle vara så här korkad!

Earth hour

Mina känslor gentemot denna klimatmanefestation är tudelade. Å ena sidan tycker jag att det är superbra å andra sidan stör mig tanken på alla runt om i världens som tror att de gjort något oerhört stor bara de släcker ljuset för en timma. Earth hour syftar till att uppmärksamma klimatproblemet och att det spar enerig är bara bra. För det behöver uppmärksammas, åh vad det behöver uppmärksammas. Och för varje människor som "väcks" av  denna manifestation och börjar ändra om sina levnadsvanor är en framgång. Men resten av världen som släcker ner för en timme men dagen efter kliver upp, äter sin skinksmörgås, tar bilden till skolan/jobbet, äter en burgare till lunch och avrundar dagen med att införskaffa en ny topp och kommer hem och tänder fönsterlampan men fortfarande känner sig som världens miljöhjälte för den fnuttiga timmen hon/han släckte ner föregående dag. Denna bit retar mig nåt så brutalt mycket. Det är bra att det uppmärksammas, flera sådana hära manifestaioner tack, men vi behöver också verktygen för att ställa om. Jag önskar att våra politiker kunde ta sig i kragen, inse att tillväxt inte är lösningen på problemet och gå in för att rädda klimatet, människor, djur och växter och inte bara se till att vi kan försätta leva i lyx och överflöd. Vi behöver inte ta bilen till brevlådan, vi behöver inte ens hälften av de kläder många av oss har, vi behöver inte äta kött varje måltid och vi behöver absolut inte handla hos företag som Mc Donalds som helt obehindrat plöjer ner regnskog. Jag äter inte längre annat kött än vilt och naturbeteskött, mitt nyårslöfte i år att att inte köpa nya kläder utan på second hand och med undantag av en BH har jag lyckats och kommer fortsätta göra det. Om jag kan kan alla. Gör en insats, rädda framtiden!

10 tips för att handla mer miljövänligt

1. Närodlat bidrar till kortare transporter= mindre utsläpp. Fundera på om du verkligen behöver de där bananerna eller går det kanske lika bra med svenksa äpplen?

2. Köpa mat efter säsong.
Tomater odlade i Sverige under vinterhalvåret är mer skadligt för miljön än tomater som odlats i Spanien och fraktats till Sverige eftersom växthusen slukar energi. Här får du lite tips om säsongsodlad mat.

3. Köp kravmärkta produkter.
Då kan du vara säker på att du varan inte producerats med hjälp av konstgödsel som är en stor miljöbov.

4. Undvik kött (som blivit utfodrade med foder från Sydamerika).
Produktionen av det fodret kräver stora arealer till kostnad av regnskog, har fraktats långt och hade kunnat bli mat åt ett svältande folk. Faktum är att köttindustrins totala klimatpåverkan är 18% (jämför med transportsektorn som är 16%). Försök istället köpa naturbeteskött eller viltkött som ätit föda från närområder, eller åtminstonde Sverige. Om du inte har möjlighet till detta: välj vegetariskt.

5. Material. I vad ligger din mat? Pappförpackningar är bättre för miljön eftersom plastförpackningar innehåller olja. Något att också tänka på är om du kan återvinna förpackningen.

6. Undvik frysta produkter. Många gånger är det billigare med exempelvis frysta grönsaker. Men transporten av dessa är energikrävande och även förvaringen. Försök köpa färskvaror.

7. Hur ser förpackningen ut? Ligger bönorna i en konservburk eller i en tetra-pakförpackning? Vid frakten av "fyrkantiga" förpackningar får man med flera än vid transporten av konservburkar eftersom det inte blir lika mycket luftutrymme.

8. Köp varor i sin "grundform". Köp hellre mjöl och baka ditt eget bröd och juicekoncentrat som du späder ut hemma än färdig juice. Det sparar både på resurser och transporter.

9. Ta med egna påsar. Köp eller sy dina egna eller återanvänd gamla. Tänk på hur mycket material det går åt till att tillverka påsar i fall alla 9 miljoner svenskar tar en ny påse varje gång hon/han handlar.

10. Försök cykla eller gå till affären. Om detta inte är möjligt försök åka kollektiv eller samåk med någon annan eller storhanla så slipper du åka till affären lika ofta.


Rädda framtiden- NEJ TILL KÄRNKRAFT

Nu i dagarna har kärnkraftdebatten blossat upp igen men tanke på det som händer i Japan och efter att ha läst många dumma men även bra (fast mest korkade) argument rörande kärnkraften känner jag att min lilla bägare har runnit över. Hej Sverige, hej Europa, hej världen och hej alla kärnkraftdyrkare: VAD FAN TÄNKER NI MED? Inte ens när ni har beviset för hur farligt kärnkraft egentligen är rakt under era snoriga näshålor vägrar ni inse det. "Det är bättre är kolkraften, mindre bli skadade". "Alla miljömuppar borde vilja ha kärnkraft eftersom det är en ren energikälla" "Om man är emot kärnkraft är man emot klimatet" och bla bla bla. Och det värsta är att dessa människor inte reagerar när man försöker argumentera med dem, jag är slängt upp säkert 1000 argument mot kärnkraft men det enda de tjatar på om är kolkraft och etanol. Och etanol är faktiskt en helt annan debatt!

Varför är jag så hett emot atomenergi då? Det ska man väl egentligen inte behöva förklara, för mig är det självklart att man är det men eftersom omvärlden gång på gång bevisar hur korkade den egentligen är kan jag inte förvänta mig att få medhåll från alla mina medmänniskor i denna fråga heller. Om man följer vad som skrivs på denna sida blir kärnkraftens  farlighet extra påtagligt. Ett flertal reaktorer i Japan hotas av härdsmälta vilket är samma sak som det som hände i Tjernobyl. Men som alla kärnkraftdyrkare säger: detta kommer inte bli samma sak som Tjernobyl för det var ett osäkert experiement som ägde rum då och denna gång är kärnbränslet inneslutet. Ja men det är ju jättebra, då kommer det alltså inte bli lika allvarligt som Tjernobyl. Fan vad bra. För om skadan av det som hände där i Ukraina ens var en tiondel så utbredd som den faktiskt blev skulle jag vilja kalla det för en katastrof i vilket fall. Och nu är det Japan vi pratar om, ett pytte litet land med jätte många människor, alltså jättehög befolkningstäthet. Tokyo som ligger 25 mil från kärnkraftsverket har uppmätt för höga strålningshater nu men det är inget att oro sig för. Lite radioaktivitet har väl inget dött av? Eller? Jo men just ja, det är ju faktiskt det människor har. I strålningssjuka, cancer och så vidare. Fast det är väl inget lite nässpray inte kan bota. Och nästkommande generatoner då som kanske föda blinda barn eller barn  med fem ben? Äsh da, det är ingenting att bry sig om, det är ju bara människor. Och sen hur alla djur och växter reagerar på detta var ju inte så viktigt  för så länge det inte är en kostymklädd politiker som har makt att fatta beslut  som drabbas så gör det faktiskt ingenting. Eller hur Fredde, Maud, Göran och Jan? Ja till  och med lilla Jimmy pojken får vara med på hörnet här. Sen så är inte sossarna helt främmande för kärnkraft heller. Men nu var det ju faktiskt tack vara alliansen som avvecklingslagen upphävdes. Så nu sitter vi här med möjligheten att bygga tio nya reaktorer när de gamla bli föråldrade. Ja, jättebra jättebra. Istället för att lägga ner ännu mer pengar på förnyelsebar energi har man valt att lägga både tid och pengar på kärnkraft. Det är i frågor som dessa det bli extra tydligt att man inte behöver någon utbildning för att va politiker, för om det behövdes vette fan om någon av dessa skulle tagit sig in.

Nu ska jag ge till dig, min oupplysten vän argument att ha med dig när du ska försvara ditt nya ställningstagande gentemot kärnkraft för visst har väl min vrede gjort ett avtryck?
 • Kärnkraft innebär alltså att man klyver atomkärnor i uran för att få fram enerig. När detta är gjort bildad ett radioaktivt kärnavfall som är rent ut sagt dödligt och ett läckage av detta ut i atmosfären skulle ge förödande konsekvenser. Men vi har tur, det tar bara 100 000 år för kärnavfaller att förlora sin radioaktivitet. Om 100 000 är det 102 000 är sen Jesus fanns. För 100 000 år sedan var vi fortfarande små apor som sprang runt på fyra ben på Afrikas savanner och käkade loppor. Vad är det som säger att vi ens kommer existera som art om 100 000 år. Grisarna kanske tar över, de är trots allt jävligt smarta och bildar en ny humanoid. Så om ni kärnkraftsdyrkare inte bryr er om oss människor, tänk åtminstonde på grisarna!
 • 100 000 år alltså. I 100 000 år ska bränslet ligga gömt på ett sådant säkert sätt att något läckage kan förkomma. Vad är det som garanterar att jordens geologi inte ändras under 100 000 år? 100 000 år är trots allt lång tid och om vi människor som endast funnits i ca 50 000 år redan tror att vi vet allt om vår planet är vi fåfängare än vad jag någonsin fruktat. Vi som lever idag kan inte heller garantera att någon mänskligt intrång inte skulle ske i lagren. Det kanske kommer någon stackare som ska gräva efter guld eller vilka nymodigheter man nu kommer sukta efter om 45 000 år och så woops. -Shit, här var det visst lite radioaktivt kärnavfall. Jag känner tumörerna blomma och hur radioaktiviteten bara sprider sig i atmosfären och dödar allt som överlevt människan framtåg. (Typ en konservburk ) Det går inte heller att utesluta grundvattenströmmar eller eventuella kemiska upplösningar under en sådan lång tidsperiod. Alltså det vi gör nu är farligt för näst kommande generationer. Vi gnäller nu över att vi får ansvara för våra förfäders nyttjande av fossila bränslen vilket har skett under en period av ca 250 år. Hur bitter skulle det då inte kännas för en av våra avynglingarns avynglings yngling (osv) om 20 000 år får ansvara för skiten som vi gör idag?
 • Vi sitter idag i en jävligt knivig situation, olja är på väg att ta slut och även om vi måste bryta oss fria från oljeberoendet på andra grunder än bara ekonomin är det jävligt svårt eftersom hela vårt samhälle är byggt på oljeberoendet. Är det då så jävla smart att istället börja använda sig av kärnkraft och dessutom bygga ut det när uran lika olja är en ändlig resurs? Om vi inte dött av radioaktiv strålning innan dess så kommer vi sitta där en vacker dag och förbanna oss över att elen har blivit så jävla dyr eftersom uranet börjar ta slut. Jag vet, man utvecklar även förnyelsebara energikällor och använder dem i viss mån men istället för att sats helhjärtat på detta har man, som i Sverige, beslutar om att bygga nya kärnkraftverk när de nuvarande blir för gamla. För det är ju verkligen rätt sätt att spendera pengarna: istället för att hjälpa Sverige att bli mer miljömedveten och hur man ska göra för att använda mindre energi- för hör och häpnad det behövs faktiskt mer än att släcka fönsterlampan och sluta köpa mineralvatten- och i störra utsträckning finansiera privatpersoner som vill skaffa exempelvis solceller och bygga vindkraftverk. (Fast jag kan ju inte klandra politkerna för mycket när det gäller vindsnurrorona. Nej fy fan, vem vill ha en stor ful vindsnurra på bakgården när man kan förorena luften med avgaser och klyva atomkärnor som inte alls är ett livsfarligt hantverk. Eller visst kan vi tänka oss att ha vindsnorror med NOT ON MY BACK JARD. Det borde vara NOT NUCLEAR POWERPLANTS ON OUR PLANET!) Med hjälp av subventioner är vindkraften prismässigt billigare än kärnkraften och om man placerar vindsnurran på rätt stället behöver ingen stackars havsörn sätta livet till.
 • Är det över huvud taget någon har reflekterat över att kärnkraft på sätt och vis är en klassfråga?! Vem är det egentligen som bryter uranet? Inte är det Kalle Svensson 47 gift med Annan Svensson (född Johansson) men två tonårssöner bosatta i ett villaområder i en förort till Stockholm i alla fall. Det är oftast fattiga människor liksom vid brytning av kol som är arbetaren i sammanhanget. Vad man är beredd att tro så är uranbrytning skadligt för individen eftersom det frigör små mängder av radioaktivitet. Människor har bland annat drabbats av lungcancer (liksom vid kolbrytning). Fast att den människorättsliga sidan av saker skulle vara ett övervägande argument har jag svårt att se att resten av västvärlden skulle tycka, åtminstonde om man ser det utifrån hur vi alla andra sammanhang hänsynslöst konsumerar på bekostnad av den fattiga världen.
  Ett populärt argument hos männsikor som är för kärnkraft är att det inte alls är lika skadligt för människor som arbetar i urangruvor som det är för de i kolgruvor. Nej men vad bra! Det är inte lika farligt, så bra då. Allt som är bättre än sånt förknippat med fossila bränslen men trots det sämre än humant är alltså okej ändå? Jag skulle vilja träffa dessa människors föräldrar, kanske på nåt vis kidnappa dem och sälja dem till forskning för deras anlag har tydligen gett upphov till genetisk ondska.
 • Kärnkraft, den rena miljövänliga energikällan. Med kärnkraft kommer vi lösa världens alla problem och att befolkningen bara växer och växer är inte heller något problem för tro det eller ej: vi har ju kärnkraft! För kärnkraft för ju inte med sig någon ont vad gäller miljön. Eller gör det? Jajamensan mina vänner det gör det att det! Uranbrytningen ger nämligen upphov till stora sår i naturen (och hur detta inte kan vara värrer än en vindsnurra kan jag i min vildaste fantasi inte begripa?!) liksom vid kolgruvor. Om det nu ligger till så att människorättsliga aspekten av debatten ger kärnkraft ett långt försprång gentemot kolkraften förlorar den stor om man ser till vilka skador uranbrytning ger på landskapet. Uranmängden är väldigt liten om man jämför det kolet man finner i gruvor och dagbrott så man måste bryta mycket mera malm för att komma åt en mycket mindre mängd uran än kol (och tro nu inte att jag sitter och hyllar kolkraft för det gör jag verkligen inte!). När man sedan ska utvinna uranet ur malmen använder man kemikalier för att laka ut uranet. Lakresterna pumpas sedan ut i stora i dammar. I lakresterna finns ungefär 85% av uranets ursprungliga radioaktivitet kvar. Från dessa dammar kan sedan dessa lakrester spridas vattenvägen eller genom luftburet stoft. Men lite radioaktiv spridning har väl aldrig skadat något. Kemikalier är inte heller så dumt, speciellt inte om man vill förgifta omgivningen.

Eftersom samhället genomsyras av liberalismens tankar vet jag att det skulle vara omöjligt att bryta kärnkraftsberoendet just nu i denna stund för hur mycket jag än vill kommer inte människor, djur och miljö någonsin bli lika viktiga som pengar. Men jag vill och jag tror att vi skulle kunna göra det mycket tidigare än man vill låtsas om. Tills dess kommer jag fortsätta vara en sur bitch i frågan!when we were winning?

Idag vaknade jag på så fel sida att jag inte ens var säker på om jag hade en sida. Jag hade världens sjukaste dröm - för er som inte vet drömmer jag alltid mycket, röriga och jobbiga drömmar när jag har "dåliga dagar"- och min hemska hemska pojkvän ville ge mig en hej då puss och kram vilket så klart inte gick för sig. Hemska människa vad har jag gjort för att förtjäna honom liksom? Morgonen rullade på i samma anda: gröten brände fast, träningsvärken är fortfarande mördande jobbig vilket inte underlättade upptorkandet av mjölken från heltäckningsmattan. Vem mer då? Jo, solen skiner fortfarande inte. "Vintern" är tydligen ovanligt lång här nere i år vilket leder mig in på spåret om klimatförändrignar och miljöproblem. Det känns så jävla bittert att jag måste leva just nu, i en tid där man har tusen möjligheter men inte borde ta tillvara på hälften av dem om man vill rädda sin framtid. Medeltemperaturen har nu stigit med 0.6 (eller var det 0.8?) grader. De sista 10 åren har varit de varmaste sen mätningarna startade, CO2 mängden i atmosfären stiger fortfarande lavinartat tillsammans med andra mycket värre men mindre omtalade växthusgaser som metan. Om vi skulle sluta släppa ut växthusgaser nu skulle den globala uppvärmningen fortfarande ha en bromssträcka på 1 000 år. Inte ens Sverige ser ett liv helt utan fossilabränslen förräns tidigaste 2050 om ens då i fall denna väljartrend fortsätter, när ska då resten av världen vara färdiga men denna smutsiga verksamhet? Det finns så sjuk mycket människor och befolkningsmängden bara stiger. Hur fan ska vi klara av detta? Ekosystemen har redan börjat kollapsa, korallreven som har funnits i miljoner år dör för att haven blir för varma. Vädret blir mer extremt och människor dör eller flyr från sina hem för att vi i väst har levt som vi levt. Och vi slutar inte. Det finns svart på vitt vad det är vi håller på med, det finns tydliga riktlinjer men vad fan gör vi? Ibland känns det som att vi inte gör någonting! Ständigt tycker jag mig höra människor som inte bryr sig, som inte ser varför hon/han ska göra något om inte alla gör det, eller kohandlar: jag gör "si" då ska jag inte behövagöra "så". Vafan, vi är alla människor, alla kan fela. Men det finns inte tid för misstag. Borde jag skaffa barn? Hur kommer deras framtid att se ut? Hur kommer min framtid att se ut? Kommer mitt liv slås i spillror på grund av extremt väder eller krig om vatten och mat? Ibland får jag bara panik på allt och känner mig som världens bitterfitta. Det känns lika hopplöst som att stå och skrika i rymden för ingen ingen hör. Jag hatar människan. Jag hatar politiker. Jag hatar liberalismen för vaggar in oss i en falsk trygghet på andra bekostnad för att sedan kasta ut oss i den hemska verkligheten. Politiken idag är inget annat än ett jävla curlande som vi i slutändan kommer få lite tusen gånger om för. Jag har nog med mina egena problem och måste behöva hanskas med jordens ungergång på allt. Ja ni läste rätt: UNDERGÅNG. Haven håller på att dö. Dess arter blir allt mer sällan förekommande, vi pumpar ut gifter, fiskar med trål och urfiskar det på all den verksamhet vi bedriver ovan vatten som påverkar havet. Allt liv börjar i havet och om livet där slutar slutar också våra liv ovan land. Vi kan inte andas utan syre, vi kan inte äta pengar, kläder, bilar eller den senaste HD-TV:n. Vi kan inte drick bensin eller kväveförgiftat vatten. Alienteorin börjar kännas allt mer trolig: den mänsklga rasen är egentligen en rymndvarelse som kom hit för länge sedan och kan nu inte ta oss härifrån. Vi är inte anpassade för jordelivet, vi förgör de resurser som är en förutsättning för att vi ska kunna leva. En sådan självdestruktiv ras kan inte vara skapade genom evolution. Eller har vi kanske lurat evolutionen? Har Darwin kanske missa något? Jag känner att det bär iväg med mig, att jag svamlar på i panik och affekt. Men jag antar att det är en rätt naturlig reaktion när man inser att man är dödsdömd. Jag är så tacksam över att jag bor här, i det kalla tysta norden. Så länge golfströmmen inte lägger av har vi i alla fall en relativt god förutsättning att överleva i förhållande till resten av världen.

Kött & Klimat

Idag höll jag en presentation på skills-lektionen och jag får lov att säga att jag är stolt över mig själv: jag höll en presentation på engelska! Det skulle jag aldrig ha vågar gjort för typ ett år sedan.
Iallfall, presentationen var om hur kött bidrar till klimatförändringen så jag sa väl i stort sett det viktigas
 • Folk svälter i andra delar av världen för att maten de producerar säljs till i-länder så att de ska kunna mata sina djur.
 • Kött-industrin står för 18% av de totala växthusgas-utsläppen (2 procentenheter mer än transportsektorn). Vi måste alltså äta mindre
 • Vi måste börja äta mer vegitariska för annars kommer vi inom en snar framtid svälta efter det inte kommer finnas vatten eller åker-arealer för att förse kött-djuren med mat. Det handlar alltså om mat; MAT. Vi kan inte existera utan mat, vi måste äta och vi vet inte när vi kommer till detta skede. 10 år? 20 år? 50 år? 100 år?
 • Vattenproblemet. Vatten kommer bli en bristvara, är idag en bristvara och att då använda det till att vattna grödor som ändå ska gå till djurfoder är ologiskt.
Det var alltså helt basic. Det var inget om att om du äter kött kommer du inte kunna köpa den där kjolen du så länge drömt om eller den där mobilen som du veeeerkligen behövet. Det handlar alltså bara om överlevnad. I köttfrågan är det inte bara växthusgaser som räknas, det handlar om mark (som många gånger tas av regnskogen) och tillgången på vatten. Djur äter mer än oss, djur behöver vatten, plantagen behöver vattnas. Ingen vet, men i vissa länder kanske det kommer gå så lång att det blir omöjligt att odla för att med är för torrt eller för blött,  eller helt enkelt för kallt. Vatten och mat. Överlevnad. I USA går idag bara 50% av allt sötvatten åt till köttindustrin, i Europa går 60% av alla våra gröder till djurfoder och om alla åt den mängden kött vi gör i Sverige skulle vi behöver 2,5 jordklot för att ha någ med mark. Jag får snart panik på detta, för folk ser inte allvaret. Den egna bekvämligheten är det viktigaste. Argumenten för att inte äta kött, eller trappa ner på det i en stor mängd, är inte hållbara, de är obildade och själviska. Det enda argumentet jag kan tänka mig är acceptabelt är av hälsoskäl, men inte annars. Det börjar bli akut för vi vet inte hur fort eller hur långsamt det kommer gå. Vid 6 graders höjning av medeltemperaturen är det kört, då har havsöknar börjat bildast. Inget liv i havet= inget liv på land. Allt kommer vara ödelagt.
Jag säger inte att det är enbart på grund av kött, långt ifrån, men köttet står nästan för 1/5 av människans totala klimatpåverkan. Det är otroligt mycket. Transportsektorn står för 16% men där läggs mycket mer energi för det är inte lika känsligt. För av någon anledning är köttfrågan extremt känslig. Människor tycks tro att det är en rättighet vi föds med, att äta kött. Om det nu är det så är det en rättighet vi ser till att våra avkommor inte kommer kunna dela. Jag sa inte ens att folk skulle bli vegiterianer eftersom jag vet hur folk brukar reagera, jag förklarade bara hur och varför kött är dåligt för klimatet, med folk blev definsiva direkt. Alla visste helt plötsligt jätte mycket om det, var experter, speciellt en turkist och iransk tjej. Båda två skulle göra sig bäst uppstoppade, jag tål dem inte. Jag baserade min fakta på EU och FN, jag litar på det men tydligen var det inte trovärdigt. Nu för tiden verkar det vara svårt att lite på någon ledare, se bara på alla Wikileaks-skandaler, men om jag får välja på att förlita mig på min, FN:s och EU:s kunskap i ämnet framför deras blir inte valet svårt. Det vara iallfall en tjej som verkligen var intresserad, ställde frågor, lyssnad och verkade jätte engagerad. Efter skolan lunchade jag med henne och en polsk tjej på en brasiliansk restaurang de åt båda kött.. Någon dag kommer jag kunna påverka någon. En vacker dag.

I don't belive in global warming


Får avsluta kvällen med mitt senaste masterpiece (läs ironiskt) eftersom den passar så fint ihop med min presentation om köttets roll i klimat-debatten.


at the worlds end

"Den nya klimatpolitiken kommer till utryck i de två propositionerna "En sammanhållen klimat- och energipolitik" som antogs av riksdagen i juni 2009. Riksdagen beslutade att målet för de svenska utsläppen av växthusgaser, från verksamheter som inte ingår i systemet för handel med utsläppsrätter, ska vara en minskning med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990. Tre handlingsplaner föreslås med syfte att nå en fossiloberoende transportsektor, främja förnybar energi och skapa förutsättningar för ytterligare energieffektivisering.

Förutom utsläppsmål för växthusgaser till 2020 föreslår regeringen mål och strategier om att:

 • halva Sveriges energianvändning år 2020 ska komma från förnybara energikällor
 • Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossil energi
 • Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vid mitten av detta sekel ska vara noll
 • 20 procent effektivare energianvändning år 2020
 • 10 procent förnybar energi i transportsektorn 2020."

Det är inte nog, det går för långsamt. Jag känner mig som världens sämsta människa i världens sämsta värld med världens sämsta politiker. Jag ser fram emot när jag kommer sitta med mina svätande barnbarn i mina armar och säga: förlåt, det var inte meningen att det skulle bli så här men folk ville inte lyssna.

Detta är precis samma trend som man sett bland utdöende kulturer. Vi är mitt inne i en massutrotning men är okapabla att se det. Att ge upp vardagslyxen finns inte i våra jävla skallar. SHOPPASHOPPASHOPPA LIVET BEROR AV KLÄDER, FLYGA KORS OCH TVÄRS FÖR VAD FAN GÖR DET OM ALLT GÅR OM SKIT SÅ LÄNGE JAG FÅR HA LITE KUL NU, ÄTA SÅ MYCKET KÖTT DET BARA GÅR FÖR VAD FAN HAR DET MED KLIMATET ATT GÖRA OCH VARFÖR INTE SKITA I ATT ÅTERVINNA, DET ÄR JU JOBBIG.

Panik, hyckleri och självkritik. Vill så mycket, kan göra så lite,

återvinning

Jag är arg. Ledsen. Förtvivlad. Idag är en sådan dag då allt hopp jag hyser för mänskligheten tycks ha försvunnit. Soporna var det som tog det idag. Jag såg en sopbil på väg till tuben idag och det är ingen vacker syn- återvinning tycks inte existera. Det är så enkelt: en kontainer för papper, en för plats, en för glas etc, men det är för simpelt för att det brittiska ledningen ska kunna genomföra det. Nej, ett sådant väl utvecklat land som UK har faktiskt ingen fungerande återvinning. Det går helt enkelt till så här: avfall i en påse, allt som kan återvinnas i en annan. I sopbilarna hamnar sedan allt detta i samma del och sen, hoppas hoppas hoppas jag, att det som kan återvinnas återvinns på diverse sopstationer. Men visst är det galet? Jag är ingen expert, men det borde vara mer praktiskt och mer effektivt att lägga olika material i olika påsar, på så vis tror jag att mer av det kan återvinnas och inte alls lika mycket energi behövs för att urskilja de olika materialen från varandra. När jag ändå klagar på detta förlovade land så kan jag passa på att nämna att de flesta britter inte ens vet vad pant är för något.

Den andra händelsen som tog luften ur mig utspelar sig i Neapels nere i Italien. Det är en tätt befolkad stad med cirka 6 miljoner invånare och de kan inte längre hantera sina sopor for att de har blivit för många. Min första tanke var: shiiit, fan vad de måste äta. Men det var inte där skon klämnde, idioterna återvinner inte! Så nu ska man försöka införa ett samarbeta med Norge och Sverige som ska ta hand om deras sopor eftersom vi inte har nog med sopor för att kunna generara el och fjärrvärme. Vart fan är det logiska i detta? Det är inte svårt att återvinna, alla kan lära sig det! För att avrunda det hela fint så avslutades reportaget med detta citat, sagt av en tjej från Neapels: "I grund och botten är vi för återvinning men det är nåt i vår kultur som gör att vi inte kan genomföra det." Jävla ägg.

RSS 2.0